Over

Vanuit de gepassioneerde overtuiging dat iedere MKB-ondernemer continu zou moeten kunnen blijven ondernemen startte Marcel Doeve begin 2018 zijn eigen onderneming: Doeve MKB-advies. Als adviseur en sparringpartner begeleidt Doeve MKB-advies MKB-ondernemers bij strategische vraagstukken. Daarbij zet Doeve zijn kerncompetenties in die op zowel het bedrijfskundige vlak als op bedrijfseconomisch en fiscaal gebied liggen. Ideale ingrediënten om te snappen met welke problemen ondernemers kunnen worstelen.

Hij overziet het geheel van ondernemerschap en voert als een architect de regie. Hij heeft als voormalig accountant en belastingadviseur immers alle kennis van financiën in huis, beschikt over een uitgebreid netwerk van professionals en weet waar hij het over heeft zodra het over cijfers en bedrijfsorganisatie gaat. Het mooie aan Marcel is bovendien dat hij niet als een accountant of belastingadviseur denkt. Hij denkt als een ondernemer. Signaleert niet achteraf wat er mis is gegaan en aangepast moet worden, maar richt zich juist op het voorkomen van ongewenste situaties met nadelige gevolgen voor jouw onderneming. Wacht niet jouw vragen af, maar stelt zelf essentiële vragen.

Hij werkt op een geheel eigen manier die sterk afwijkt van de werkwijze van andere adviseurs. Hij kruipt in de huid van de ondernemer, start met grondige analyses en legt een advies neer op basis van die analyses. Daardoor krijgen ondernemers altijd een strategisch advies dat geënt is op hun eigen organisatie en onderneming. Vervolgens begeleidt hij ondernemers bij de uitvoering en implementatie van het advies. Om dit te bereiken beschikt hij over een dynamisch netwerk van specialisten die hij, waar nodig, bij het proces zal betrekken. Ondernemende mensen die net als hij vanuit hun eigen ondernemerschap adviseur kunnen zijn en op elkaar ingespeeld zijn. Die onder zijn regie samenwerken om het vraagstuk af te wikkelen en op te lossen. En ook na die tijd blijft Doeve vinger aan de pols houden om te voorkomen dat het op termijn met de onderneming mis zal gaan.

Doeve, een adviseur met visie. En dat is nou precies waar MKB-ondernemers behoefte aan hebben.

Meer weten over Marcel Doeve? Bekijk zijn LinkedIn profiel maar eens.