Klachtenregeling

Doeve MKB-advies voert zijn werkzaamheden uit met inachtneming van geldende gedrags- en beroepsregels voor accountants volgens het NBA en het reglement beroepsuitoefening voor Register Belastingadviseurs.  Het uitvoeren van de werkzaamheden onder toepassing van deze beroepsregels is een belangrijke kwaliteitswaarborg om een hoge mate van tevredenheid na te streven. De manier waarop Doeve MKB-advies opdrachten aanvaardt en uitvoert is in principe hier ook op gericht.

Ondanks het streven naar een hoge mate van klanttevredenheid kan het voorkomen dat er iets mis gaat. Wij vinden dit net zo vervelend als jij en lossen dit graag naar tevredenheid op. Ben je op enig moment ontevreden over de dienstverlening of heb je een klacht, laat dit dan zo snel mogelijk weten. Wij zullen jouw klacht dan zo spoedig mogelijk oplossen. Het leren van de klachten en het zo nodig aanpassen van de werkwijze draagt bij aan verbeteringen van toekomstige dienstverleningen. Wanneer je ons jouw klacht meldt zullen wij deze intern registreren en jou informeren over de tijdsperiode waarbinnen wij je van reactie voorzien. Geef bij de melding van je klacht een duidelijke omschrijving van de klacht en van de aanleiding van je klacht. Op jouw klacht wordt altijd in een persoonlijk gesprek gereageerd die wordt gevolgd door een schriftelijke reactie. Hierin melden wij de ondernomen acties om te komen tot een oplossing.

Wil je om bepaalde redenen je klacht liever niet bij Doeve MKB-advies indienen? Dan kun je de klacht aan de Klachtencommissie NBA voorleggen. Zie voor deze klachtenprocedure: https://www.nba.nl/kwaliteitsbevordering/klachten-en-tuchtrecht/

Uiteraard kun je op elk moment de klacht intrekken. De procedure voor klachtenregeling stopt dan op dat moment.