Meer ondernemers zien toekomstperspectieven na corona-crisis!

Ik moet eerlijk bekennen, ook voor mij was het begin van de COVID-19-crisis wel even terugschakelen. Van advisering over het toekomstbestendig maken van MKB-ondernemingen vanuit een lange termijn perspectief naar adviezen voor behouden van bestaansrecht op korte-termijn. Voor een MKB-adviseur met een enorme drive en passie om in overwegende mate met zijn relaties te spreken, na te denken en te sturen op complexere langere termijn vraagstukken van de onderneming, was het op dat vlak echt wel een pas op de plaats maken. In ieder geval veel momenten om steeds met een ander mogelijkheid om te handelen, dus telkens vanuit weer een ander handelingsperspectief.

Korte termijn-perspectieven

Ook voor mij bestonden in de aanvangsperiode mijn adviezen aan ondernemers met name uit acties en maatregelen die op korte termijn effect zouden hebben. Ik benoem dit als acteren vanuit een “B-handelingsperspectief”. Dit zijn adviezen die betrekking hebben op:

 • Berekeningen en analyses uitvoeren met betrekking tot de bedrijfsvoering op korte termijn,
 • Bewaken van de kasstromen, producten- en dienstenaanbod en marktaandeel,
 • Beschermen van mensen (werknemers, leveranciers, afnemers en overige strategische partijen).

Veel van die adviezen voor korte termijn-acties (noodzakelijk) neer op kasstroombeheersing, kostenreductie, marktbehoud en behoud werkgelegenheid. Redelijk standaardmaatregelen voor een dergelijke situatie. Voor een beetje MKB-adviseur zijn dit dan ook geen complexe acties en adviezen. Daarnaast, op basis van mijn kennis en ervaringen op het gebied van corporate recovery, al behorend tot mijn dienstenaanbod.

Meer ondernemers zien weer toekomst!

Langzaam aan gloort er voor veel ondernemers weer meer licht aan het eind van de tunnel. Veel van de korte termijn beslissingen hebben blijkbaar hun vruchten afgeworpen. Uit recente CBS-cijfers over mei 2020 blijkt dan ook dat steeds meer ondernemers vertrouwen krijgen dat zij een beter middellange termijn vooruitzicht voor hun onderneming hebben. Ten opzichte van april 2020 verwachten namelijk ruim 30% meer ondernemers dat hun onderneming langer dan 12 maanden kan blijven bestaan. Vergelijk de situatie per bedrijfstak maar eens in onderstaand overzicht:

Opvallende aspecten uit deze CBS-cijfers per eind mei 2020 zijn:

 • gemiddeld nog ruim 25% van de ondernemers niet kunnen aangeven of zij verwachten of hun onderneming een toekomstperspectief heeft langer dan één jaar. Midden in de crisis (april 2020) was dit nog ongeveer 32% van de ondernemers. Slechts een kleine verbetering. Voor hen geldt dat zij (nog) steeds acties en maatregelen (zullen moeten) nemen vanuit het B-handelingsperspectief (korte termijn), al is ook al wel bekend dat ongeveer 6% van de ondernemers in het geheel geen acties ondernemen en maatregelen treffen. Deze achterblijvers houd je altijd!
 • per eind april 2020 voorzag zo’n 56% van de ondernemers dat hun onderneming nog maximaal 12 maanden zal bestaan. Overwegend betroffen dit de horecabranche, zakelijke dienstverlening en de autobranche. Dit aandeel is teruggelopen naar circa 30% van de ondernemers per eind mei 2020. Deze ondernemers die voorzien dat hun onderneming in geval van aanhoudende coronacrisis een levensduur korter dan een jaar zal hebben, weten dat zij na moeten gaan denken over corporate-recovery-maatregelen. Voor hen geldt het spreekwoord: “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”. Nu de juiste exit-strategie kiezen, ervoor zorgen dat de uitstroom van geldmiddelen en personeel uiteindelijk beperkt wordt en uiteindelijk niet leidt tot een situatie die onoplosbaar wordt. De juiste maatregelen kunnen ervoor zorgen dat het ondernemerschap voortgezet kan worden!

Middellange termijn-perspectieven

Voor het overgrote deel van de ondernemers is er (gelukkig) de tijd aangebroken om zich (weer) klaar te maken voor de nieuwe toekomst. Binnen een maand tijd is dit aantal ondernemers gegroeid van gemiddeld 12,6% eind april 2020 naar ruim 45,4% eind mei 2020. De verschillen hierin per bedrijfstak zijn op zich niet groot. Mooie signalen! Voor mijn werkzaamheden houden deze vooruitzichten in dat ik weer steeds meer mag doorschakelen naar middellange termijn acties vanuit het zogenoemde “V-handelingsperspectief”:

 • Vertalenvan een aangepaste toekomstvisie en missie naar de bedrijfsvoering,
 • Versterken van het marktaandeel met het bestaande producten- en dienstenaanbod op basis van het bestaande onderscheidend vermogen, en
 • Verbinden van werknemers, leveranciers, afnemers en overige strategische partners.

Deze acties zijn er op gericht de onderneming in een tijdsbestek van ongeveer 1-1 ½ jaar (weer) een operationele en financiële basis te geven om uiteindelijk op langere termijn door te kunnen groeien. Ongetwijfeld komen hieruit weer enkele koplopers!

Al nadenken over lange termijn?

Misschien nog voorbarig, maar de koplopers binnen deze groep ondernemers kunnen zich mogelijk al klaar maken om nieuwe strategische lange termijn-acties uit te rollen. De wereld gaat andere werkelijkheden kennen waarop de MKB-ondernemer moet gaan anticiperen om toekomstbestendig te blijven. In deze situaties wordt het zoeken naar oplossingen vanuit het “H-handelingsperspectief”:

 • Hernieuwen van de bedrijfsvoering en het business model op basis van een nieuwe visie en missie,
 • Hervormen van het producten- en dienstenaanbod vanwege de gewijzigde strategische mogelijkheden, en
 • Herbronnen van werknemers, leveranciers, afnemers en overige strategische partners om het verdienmodel te maximaliseren.

De wereld gaat andere werkelijkheden kennen waarop de MKB-ondernemer moet gaan anticiperen om toekomstbestendig te blijven.

Tijd weer voor mij om weer het onderscheid te gaan maken in mijn adviezen!