De vervlogen goede voornemens

Misschien heb jij ze ook wel in je omgeving: vrienden, familieleden of kennissen die zich op oudejaarsdag hebben voorgenomen om in de maand januari geen alcoholische dranken te drinken. Ongetwijfeld hebben ze dit voornemen ook gehaald. Natuurlijk kan je hierover zeggen: “een maand geen alcohol, dat is een makkelijk voornemen om te halen”, maar het was wel een realiseerbaar doel. Hoeveel mensen zijn er wel niet die zich iets voornemen en uiteindelijk niet in staat zijn om ook werkelijk maar iets van wat ze zich hebben voorgenomen te realiseren.

In het ondernemerschap van MKB-ondernemers is het vaak niet anders. Soms stellen ondernemers zich ook doelen die niet te realiseren zijn. Ik ben ondertussen ruim vier jaar werkzaam als zelfstandig MKB-strategieadviseur (waarvan bijna een jaar vanuit mijn eigen onderneming) en kom dit maar al te vaak tegen. Er zijn mooie voornemens voor de onderneming gemaakt (bedrijfsstrategie) en vervolgens is de MKB-ondernemer vanwege de omstandigheden niet in staat om zijn strategische plannen ook uit te voeren. De bedrijfsstrategie met haar missie en visie blijkt kwetsbaar in de uitvoering. Voor sommige ondernemers leidt dit tot teleurstelling. Ik kom situaties tegen dat deze teleurstelling er zelfs toe leidt dat men opgehouden is om met enige regelmaat nieuwe strategische doelen te stellen. Het aangaan van goede voornemens voor de onderneming wordt steeds vooruit geschoven. Men gaat om de oude voet verder en stuurt bij wanneer dit van toepassing is. Het is mijn ervaring dat dit het begin van het einde van het ondernemerschap is. Laat mij je daarom enkele tips geven om te voorkomen dat dit een situatie voor jouw onderneming wordt. Want ik gun het je dat jouw MKB-onderneming wel gecontinueerd wordt.

Wees bewust van weerstand!

Het is mijn ervaring dat een belangrijke oorzaak voor het af- of uitstellen van het maken van nieuwe ondernemingsvoornemens samenhangt met de weerstand die ondernemers denken te ervaren of ooit hebben ervaren bij de werkelijke uitvoering ervan. Nieuwe voornemens brengen altijd veranderingen met zich mee. En veranderingen, daar houden veel betrokkenen (werknemers, leveranciers, etc.) niet van. Wees je er daarom van bewust dat deze weerstand altijd samenhangt met drie elementen: de mate waarin de betrokkene wil veranderen, de mate waarin de betrokkene ervaart dat hij moet veranderen en de mate waarin de betrokkene kan veranderen. Door tijdens de uitvoering regelmatig aandacht te besteden aan elk van deze aspecten, ontstaat er commitment voor het uitvoeren van het voornemen. De uitvoering van de strategie krijgt daarbij een breder draagvlak en wordt daardoor ook beter realiseerbaar.

Voorkom een complexe aanpak strategievorming!

Een andere oorzaak is dat het strategievormingsproces voor MKB-ondernemers maar al te vaak onnodig complex wordt gemaakt. Die complexiteit leidt tot af- of uitstel van regelmatige strategiebepaling. Op de eerste plaats vergt strategievorming voor MKB-ondernemingen dan ook de nodige MKB-sensibiliteit van een adviseur. Niet iedere MKB-adviseur beschikt hierover. De valkuil van deze adviseurs is dat de diverse theorieën en benaderingen die worden gehanteerd, voor de MKB-praktijk niet in volle omvang van toepassing zijn. Hierdoor vereist de strategievorming voor een MKB-onderneming een specifieke efficiënte en effectieve aanpak. In mijn whitepaper “In vijf stappen naar continu ondernemen” is een aanpak beschreven die voor MKB-ondernemers praktisch toepasbaar is.

Krijg inzicht in je unieke ondernemingseigenschappen!

Een andere veelvoorkomende valkuil is dat de opgestelde bedrijfsstrategie meer bestaat uit een wensenlijstje van ondernemingsdoelen dan een werkelijk concreet realiseerbaar plan. Baseer je strategie en jouw strategische doelen uitsluitend op de meest unieke eigenschappen waar jouw MKB-onderneming over beschikt (de strategische bekwaamheden) of waar je zonder risicovolle investeringen aan kan komen. Analyseer daarom regelmatig deze unieke eigenschappen en pas hier de strategie op aan. Deze analyse is mogelijk een intensief proces, maar levert je in ieder geval de juiste inzichten op van waar je als ondernemer een toekomstzekere strategie op kan toepassen. Natuurlijk dragen het regelmatig updaten van de missie en visie van de onderneming ook enorm bij aan het concreet maken van je plannen. Dit vereist vervolgens ook dat je regelmatig vaststelt of die strategische bekwaamheden in de loop van de tijd misschien zijn gewijzigd. Want ook veranderingen op dit vlak vinden vaker plaats dan je in de gaten hebt.

Onthoud: strategie is niet een document!

Een goede strategie kan best op één A-4-tje beschreven worden. Geen lijvige rapportage dus! De strategie voor de MKB-onderneming moet namelijk flexibel en dynamisch gehouden worden. De kracht van een goede strategie zit namelijk in het doen: “learning by doing” is een uitspraak die hierbij hoort. Niet is zeker voor de toekomst, maar het is wel zaak om zelf grip op deze toekomst van je onderneming te houden. Zorg bijvoorbeeld voor het inbouwen of organiseren van het kort cyclisch bedenken, uitproberen en bijstellen van je strategische doelen binnen je onderneming. Dit is beter dan het van tevoren helemaal uitdenken en je daar standvastig aan houden. Kortom: houd het business model van je onderneming innovatief en wendbaar. Beperk het plannen tot enkele strategische richtlijnen en toets deze regelmatig samen met anderen! In mijn dagelijkse praktijk wordt dit de start-up-benadering genoemd.

Maak van strategie een vast agendapunt!

Ten slotte merk ik dat veel MKB-ondernemers (en met hen hun adviseur) simpelweg niet op regelmatige basis aandacht besteden aan de visie en missie van de onderneming. Vaak zijn de te bespreken onderwerpen terugblikkend van aard. Deze passieve houding verklaart in de meeste gevallen het kwetsbaar worden voor disrupties. Ik pleit ervoor om juist wel regelmatig de disruptieve kracht van de onderneming te toetsen en op basis van deze kennis de concurrentiekracht te blijven ontwikkelen. Door de focus op dit soort bespreekonderwerpen te leggen, kan je voorkomen dat de gesprekken terugblikkend van aard worden. Zo wordt de strategievorming een constant plezierig onderdeel van je ondernemerschap. Heb je het vermoeden dat jouw adviseur minder in staat is om voor jou als strategisch adviseur op te treden, zoek dan in aanvulling op hem/haar een adviseur die wel met je naar de toekomst van je onderneming kan kijken.

Hulp bij halen goede voornemens

Ik hoop met deze tips bij te mogen dragen aan het halen van jouw ondernemingsvoornemens voor het komende jaar. En mocht jij als MKB-ondernemer worstelen met het formuleren of halen van jouw goede voornemens, neem dan vrijblijvend contact op! marcel@doevemkbadvies.nl of 06-21993163.