Verder kijken…..

Onlangs, met het opleveren van een definitieve rapportage, een leuke onderzoeksopdracht afgerond! Leuk, omdat bij deze opdracht alle facetten en kwaliteiten van mijzelf als adviseur aangewend moesten worden. En daar houd ik van: mijzelf stretchen als adviseur om het maximale te halen uit mijn advisering! Geen standaardwerkzaamheden en oplossing, maar een complex vraagstuk oplossen vanuit de specifieke omstandigheden van de onderneming. Verder kijken… dat is een reden waarom ik mijn werk als MKB-adviseur zo leuk vind!

Wat is er gebeurd? Medio december 2018 ben ik benaderd door een zogenaamd intensief beheerder bij een bankinstelling uit het Noorden van Nederland. Tot zover niet veel leuks… een onderneming die bijzondere aandacht heeft gekregen van de bank, met name omdat men zich zorgen maakt of deze ondernemer wel de gemaakte afspraken kan nakomen. Of Doeve MKB-advies een onderzoek wil uitvoeren naar de (bijzondere) resultaatontwikkelingen in de afgelopen boekjaren en wil vaststellen welke maatregelen voor resultaatverbetering de onderneming heeft genomen. Eerlijk gezegd: het onderzoeken van historische informatie is iets wat ik in verleden jarenlang als accountant regelmatig heb gedaan. Hierin zit voor mij niet veel uitdaging, maar: een opdracht is een opdracht, wie weet. Wat mij aan deze opdracht wel aantrok, was het feit dat onderzocht mocht worden welke bedrijfsstrategie de onderneming heeft en of deze wel werkelijk te realiseren is. Kijk dat is nou iets wat deze opdracht wel interessant maakt voor mij. Eerst maar eens met de directie van de onderneming praten, kijken of er een klik is met hen.

Het kennismakingsgesprek met de directie begon aarzelend. Ik snapte dat wel: voorgedragen door hun bank, ondertussen de zoveelste adviseur. Wat kan Doeve MKB-advies nou meer betekenen dan andere adviseurs van de onderneming …. Gaandeweg dit gesprek kon ik de ondernemers inzicht geven in mijn benadering en aanpak van dit vraagstuk. Dat ik er in dit geval niet uitsluitend op gericht ben om een heldere analyse van de historische cijfers van de onderneming te geven, maar dat ik ook een bijdrage wil leveren aan het continuïteitsvraagstuk van de onderneming door te onderzoeken welke strategische keuzes de onderneming kan maken. Enkele inhoudelijke vragen over de in het verleden gemaakte keuzes en de achtergrond hiervan, deed de directie besluiten mij de opdracht te gunnen (ook al had men nog steeds enige reserves bij de noodzaak van het uitvoeren van het onderzoek).

Tijdens mijn onderzoek van de resultaatontwikkeling stuitte ik op enkele bijzonderheden. Navraag bij de controller en accountant leverde mij niet veel meer op dan de gebruikelijke cijfermatige verklaringen uit de (standaard) verschillenanalyses. Maar die waren voor mij niet voldoende en bruikbaar. De oorzaak lag in mijn overtuiging dieper in de onderneming dan simpelweg uit de cijfer(analyse) bleek. Immers: niets is wat het lijkt! Door gerichte vragen te stellen over enkele operationele processen in plaats van verklaringen te vragen voor resultaatafwijkingen, kwamen de directie, de controller en ik er gezamenlijk achter dat in de loop van de tijd diverse externe omstandigheden meer invloed hadden gehad op het resultaat dan achteraf ingeschat. Deze bleken ook niet direct uit de opgestelde jaarrekeningen en de financiële administratie. Tot op dat moment waren er nog geen andere adviseurs geweest die dit verband tussen de resultaattendensen en de betreffende externe omstandigheden in kaart hadden gebracht en gekwantificeerd. De directie en de controller hadden nieuwe inzichten gekregen. Gewoon door verder te kijken dan uitsluitend naar hetgeen direct in de resultaatontwikkeling zichtbaar werd. Zij waren zo dol enthousiast met hetgeen ontdekt was, dat zij meteen aan de slag gingen met het verzamelen van de benodigde (niet-uitsluitend financiële) informatie die het geconstateerde konden onderbouwen.

Al enkele malen heeft deze opdrachtgever mij laten weten dat zij uiteindelijk tevreden waren met de uitkomsten van mijn onderzoek. Gaandeweg hebben zij alle reserves laten varen. Mogelijk had ik hun verwachtingen van een accountant/adviseur overtroffen. In ieder geval kreeg ik als feedback dat ik met mijn vragen aan de directie niet alleen de pijnpunten had blootgelegd, maar ook dat ik handvatten had gegeven voor oplossingsrichtingen voor de onderneming. Onbewust had ik dus met mijn bekwaamheden en persoonlijke kwaliteiten de directie overtuigd en verder geholpen. Terwijl ik vind dat ik gedaan heb wat ik vanzelfsprekend vind: oprecht geïnteresseerd zijn in de onderneming en de situatie waarin de onderneming zich op dat moment verkeert. En zonder enige vooringenomenheid open vragen stellen. Verder kijken… Geen standaardoplossing, maar een oplossing specifiek voor deze casus en deze onderneming. Maatwerk dus.

Op basis van de conclusies uit het onderzoek zijn de directie en ik weer verder gaan kijken. Niet naar de historie van de onderneming, maar naar de strategische doelstellingen. Deels gebaseerd op de (negatieve) ervaringen uit het verleden die uit mijn onderzoek bleken, maar met name gebaseerd op een duidelijke visie over de toekomst van de onderneming. Met ambitie voor de onderneming duidelijke, concrete en realiseerbare doelen formuleren. Niet voor de komende (korte) termijn kijken naar de onderneming, maar op basis van een onderbouwd strategisch plan verder kijken en de onderneming toekomstbestendig maken en houden.

En nu? Het rapport is naar de bank. Ik heb er het volste vertrouwen in dat deze bank en de onderneming met de door mij gepresenteerde inzichten verder kunnen kijken naar de toekomstontwikkelingen voor de onderneming en de financiële oplossingen die hieruit voortkomen voor de financiering van de onderneming.

En nu verder? Ik geniet vandaag nog even van deze leuke casus. Maar morgen ga ik weer met veel plezier starten met een nieuwe opdracht en met die MKB-onderneming verder kijken naar de oplossing van zijn vraagstuk. Immers: niets is wat het lijkt …