De AVG! Wat doet Doeve MKB-advies ermee?

We hebben net de eerste nieuwsbrief van Doeve MKB-advies verstuurd! Een mooie mijlpaal. Als jij de nieuwsbrief hebt ontvangen, dan is dat omdat wij in het verleden contact met elkaar hebben gehad of omdat wij over een gemeenschappelijk netwerk beschikken. Naar aanleiding van dat contact en/of netwerk beschikt Doeve MKB-advies over enkele van jouw contactgegevens. Deze contactgegevens zijn (indirecte) persoonsgegevens waarop sinds 25 mei 2018 de AVG van toepassing is.

Adviseurschap

Ongetwijfeld word jij door tal van bedrijven en personen benaderd over de gevolgen en toepassing van de AVG. Ik hoef je daarom inhoudelijk over dit onderwerp niet meer te informeren. En om eerlijk te zijn: op dit onderwerp ben ik ook geen deskundige. Verre van dat zelfs. Dus laat ik inhoudelijk dat onderwerp graag over aan de echte adviseurs. Wel wil ik opmerken dat ik de aanpak van tal van adviseurs met betrekking tot dit onderwerp zeer bijzonder vind. Ondanks dat de AVG al enkele jaren “op de plank” lag, komen veel adviseurs, nu dit onderwerp actueel wordt, (pas) “onder de steen vandaan” om jou van dienst te zijn. Eén ding wordt hierbij wel duidelijk: dat zal niet de aanpak van Doeve MKB-advies zijn. Doeve MKB-advies heeft immers de ambitie tijdig vooraf te adviseren over onderwerpen die voor jou strategisch van belang zijn voor de continuïteit van jouw onderneming. Was Doeve MKB-advies wel een expert op dit onderwerp, dan had je mogen verwachten dat jij al (ruim) van tevoren was geadviseerd en dat jij tijdig maatregelen had getroffen om de AVG voor jou als MKB-ondernemer als kans te benutten.

Maar wat heeft Doeve MKB-advies dan wel met de AVG?

Zoals voor elke ondernemer is ook de AVG voor Doeve MKB-advies van toepassing. Vanzelfsprekend ga ik zeer zorgvuldig om met persoons- en overige gegevens die mij worden verstrekt. Deze gegevens zullen nooit worden opgeslagen op een draagbare gegevensdrager, maar altijd direct opgeslagen worden op een sterk beveiligde server in de cloud. De gegevens zijn hierbij uitsluitend door mij benaderbaar. De (persoons)gegevens die ik bij jou opvraag zullen uitsluitend gegevens betreffen die op grond van wet- en (beroeps)regelgeving, in het kader van de opdrachtaanvaarding en/of verstrekte opdrachten noodzakelijk zijn.

Jouw persoonsgegevens bij Doeve MKB-advies

De contactgegevens die ik bewaar zijn in de meeste gevallen recente contactinformatie. Deze gegevens betreffen jouw voor- en achternaam, jouw e-mailadres, de naam van jouw onderneming/werkgever en onze contactmomenten. Regelmatig zal ik nagaan of deze gegevens nog actueel zijn.
De persoonsgegevens zullen in een periode van maximaal 2 jaren door Doeve MKB-advies bewaard worden, tenzij deze gegevens in de tussentijd door jou worden gewijzigd, wanneer er door jou een verzoek wordt gedaan om deze gegevens uit mijn CRM-bestand te verwijderen of als wet- en (beroeps)regelgeving een langere bewaartermijn voorschrijft. De persoonsgegevens staan beveiligd in de cloud opgeslagen en zijn uitsluitend door mij te benaderen.
Persoonsgegevens over jou die ik bij derden opvraag, zullen uitsluitend worden opgevraagd op grond van een machtiging die jij hiervoor aan mij (hebt) verstrekt. Ik informeer jou over welke gegevens ik bij welke organisaties heb opgevraagd. Op basis van een verwerkingsovereenkomst aangegaan in het kader van uitbestede marketing- en communicatieactiviteiten van Doeve MKB-advies, verstrek ik aan derden uitsluitend jouw contactgegevens zoals emailadres en jouw voor- en achternaam, zodat zij mij kunnen ondersteunen bij deze werkzaamheden.
In de privacyverklaring op de website kan je nog eens rustig nalezen hoe Doeve MKB-advies jouw persoonsgegevens beschermt. Wil jij weten welke gegevens in mijn bezit zijn, laat mij dit dan even weten en dan informeer ik jou spoedig. Wil jij jouw persoonsgegevens uit mijn bestanden verwijderd hebben, laat mij dit dan ook weten.

Vertrouwen

Vertrouwen is voor Doeve MKB-advies een belangrijke basis om met jou, binnenkort of op de langere termijn, een klantrelatie aan te gaan. Dit vertrouwen ontstaat op het eerste moment van contact, bijvoorbeeld door middel van een nieuwsbrief. De AVG is op deze wijze voor Doeve MKB-advies een belangrijk instrument geworden om jou als relatie aan te geven dat haar dienstverlening altijd op een vertrouwelijke en zorgvuldige wijze wordt ingevuld. Naast de AVG mag jij vanzelfsprekend ook altijd jouw vertrouwen ontlenen aan de gedrags- en beroepsregels opgesteld door de beroepsorganisaties NBA en RB waaraan Doeve MKB-advies zich dient te houden.