Met de Thalys naar Parijs

Kortgeleden vertelde een oud-collega dat haar dochter ‘even’ met de Thalys naar een vriendin in een voorstad van Parijs was geweest. Heel spannend heeft deze moeder dit gevonden, haar dochter ogenschijnlijk niet. “Toen ik 18 jaar was ging ik echt niet alleen naar het buitenland, hoor” vertelde ze. Inderdaad, destijds was het lastiger om `even’ voor een goede vriendin naar Parijs te gaan. Want een rechtstreekse verbinding met de Thalys van Amsterdam naar Parijs bestond nog niet. En snel via (mobiel)internet communiceren over aankomst en vertrek (laat staan tussentijdse real-time reisverslagen via Facebook) was nog niet mogelijk. Toch is dit alles nog niet eens zo lang geleden!

Verandering in mogelijkheden

‘De tijden zijn veranderd’, dat is een veel gehoorde dooddoener van de oudere generatie. Maar tijd verandert niet, 18 jaar oud blijft immers 18 jaren. Het zijn de nieuwe technologieën, digitalisering en economische voorspoed die ons nu en in de toekomst steeds meer mogelijkheden bieden. In mijn dagelijkse praktijk merk ik dat niet iedere MKB-ondernemer daar evenveel gebruik van maakt, zoals de dochter van mijn oud-collega. In de wetenschap dat economische en technologische veranderingen elkaar steeds sneller zullen opvolgen en zich ook in toenemende mate ontwrichtend gaan voordoen, beangstigt mij dit af en toe best wel. Als adviseur strategie & ondernemerschap spreek ik regelmatig ondernemers die al enkele jaren achter elkaar teruglopende (en soms negatieve) resultaten en rendementen realiseren. Op mijn (kritische) vragen naar verklaringen voor deze resultaatverslechteringen hoor ik vaak: “wij hebben het altijd al zo gedaan”. Dit is voor mij een duidelijk signaal dat er iets in de strategie van de onderneming niet meer klopt.

Innoveren en investeren

De oplossing voor deze situatie ligt behoorlijk voor de hand, nl.: innoveren en investeren. Niet door zelf bezig te zijn met technologische vernieuwingen, maar door binnen de onderneming beter gebruik te maken van huidige (en toekomstige) mogelijkheden en zaken nù anders te doen. Daarop volgend zullen de overbodige elementen uit de onderneming moeten worden geëlimineerd. De resultaatbesparingen en vrijgekomen extra kasstromen kun je vervolgens het beste, bewust en overwogen investeren in middelen die wel bijdragen aan de duurzame continuïteit van de onderneming. Want de volgende verandering (en moment van innoveren) kan nog wel eens sneller op je afkomen dan dat je nu voor mogelijk houdt. En op dat moment moet de onderneming wel weer in staat zijn de volgende verandering door te maken.

Mis de trein niet

Is dit spannend? Nee! Hervind de energie van het ondernemen door anders te kijken naar je onderneming en neem een innoverende mindset aan! Voorzie je nieuwe verdienmogelijkheden? Bouw deze dan niet in de bestaande organisatie, maar overweeg hiervoor een nieuwe (flexibele) organisatie met een eigen bedrijfsstrategie op te zetten.

Dus: hop-hop, instappen op de hoge snelheidstrein en benut nieuwe mogelijkheden!

Als adviseur strategie en ondernemerschap is het mijn passie om bij te dragen aan de continuïteit van MKB-ondernemingen. Ik doe dit onder andere aan de hand van een specifieke aanpak voor strategievorming bij MKB-ondernemingen. Ben je benieuwd of deze aanpak ook jou kan helpen in het realiseren van continuïteit van je onderneming, neem dan vrijblijvend contact op met mij via 06-21993163 of marcel@doevemkbadvies.nl.

Deze column is eerder gepubliceerd op de website van mth.