Resultaten uit het verleden ….

Ik kom ze nog wel vaak tegen: ondernemers of andere adviseurs die mij, aan de hand van de resultaten volgens hun jaarrekeningen van voorgaande boekjaren, willen overtuigen dat zij succesvol zijn. Als ze heel voortvarend zijn, onderbouwen ze hun succes vervolgens ook nog met prognoses en begrotingen in mooie rekenmodellen. De teleurstelling is groot wanneer ik maar weinig oog heb voor de opgeleverde cijferbrij. Want met een achtergrond als accountant wordt (vaker dan mij lief is) vaak verwacht dat ik helemaal lyrisch word van een dergelijke cijfermatige opstelling.

Spreadsheetmanagement

Spreadsheetmanagers noem ik ze wel eens oneerbiedig. De ondernemers of adviseurs die de visie van de onderneming uitsluitend toelichten aan de hand van mooie rekenmodellen die vaak alleen gebaseerd zijn op historische financiële resultaten en jaarrekeningen. In veel van deze gevallen laten zij een bijna oneindige groei zien. Alsof de resultaten uit het verleden, een garantie bieden voor de toekomst. Helaas geven dergelijke financiële cijfers mij maar zeer beperkt inzicht in de mate waarin de ondernemer continuïteit weet te waarborgen. En het realiseren van continuïteit is nou net het belangrijkste item waarover ik als strategieadviseur adviseer. Zijn de opgeleverde cijfers voor mij dan onbelangrijk? Nee, want zij vertellen mij wel iets over hoe de onderneming (financieel en organisatorisch) is ingericht, welke activa worden ingezet en wat de processen van de onderneming zijn. Op zich relevante informatie, maar zeker niet de enige belangrijke informatie.

Relevante bedrijfsinformatie

Voor veel ondernemers verandert de wereld snel. En de snelheid van veranderingen in de bedrijfsomgevingen is in mijn ogen in geen enkel spreadsheet of rekenmodel te vangen. Het is belangrijker om vast te stellen over welke kerncompetenties de onderneming beschikt en na te gaan of deze aansluiten bij de (verwachte) klantbehoeften. Ook hecht ik waarde aan inzichten in de levensfase van de onderneming, haar producten en de sector waarin de onderneming actief is. Is de onderneming nog in ontwikkeling? Zit de sector aan het einde van haar bestaansrecht? Zijn er tendensen in de kapitaalbehoefte? Worden innovaties gespot en toegepast? Etcetera…. Daarnaast schenk ik aandacht aan de positie die de onderneming inneemt in de waardeketen voor de (uiteindelijke) afnemer. Mogelijke (toekomstige) verschuivingen in de waardecreaties door de onderneming als gevolg van bijvoorbeeld technologische of economische veranderingen liggen hierbij volop in het vizier.

Consistent ondernemersbeeld

Door te kijken vanuit de verschillende perspectieven; financiële informatie, levensfase van de onderneming/sector en waardecreaties voor afnemers, ontstaat een meer consistent beeld van de reële toekomstverwachtingen en continuïteit van de onderneming. Een ondernemingsstrategie opgesteld vanuit deze ondernemingsperspectieven, overtuigt mij het beste van het succes van uw onderneming. Een stevige cijfermatige onderbouwing van deze inzichten is voor mij in zo’n geval dan wel iets om lyrisch van te worden.

De continuïteit van jouw onderneming waarborgen door middel van een realistische en realiseerbare bedrijfsstrategie, is een grote passie van adviseur strategie en ondernemerschap, Marcel Doeve. Wil jij zijn passie ook ervaren, neem dan vrijblijvend contact met hem op via 06-21993163 of marcel@doevemkbadvies.nl.

Deze column is eerder gepubliceerd op de website van mth.