Er valt weer wat te kiezen

Nog een paar weken en Nederland mag het stembiljet weer invullen voor de Tweede Kamer-verkiezingen. Ongeveer 13 miljoen stemgerechtigden kunnen deze keer kiezen uit 28 politieke partijen. Zelfs de niet-stemmers onder ons hebben de mogelijkheid om toch een stem uit te brengen. Wat een geniaal initiatief vind ik dat! Er valt in ieder geval iets te kiezen! En het is niet geheel ondenkbaar dat de samenstelling van de Tweede Kamer na 15 maart fors is gewijzigd. 16 maart 2017 weten wij meer.

Parlement versus onderneming

Tijdens de lessen maatschappijleer heb ik ooit geleerd dat het gekozen parlement, en als gevolg daarvan dus ook de samenstelling, een belangrijk middel is in onze democratie. Vanuit een ondernemersperspectief leveren deze verkiezingen mij wel een bijzonder inzicht op dat ik graag met u deel. Ook een onderneming is een samenstelling van beschikbare middelen en bekwaamheden en deze samenstelling bepaalt de concurrentiekracht van een onderneming. De mogelijkheid om van de ene op de andere dag de samenstelling van belangrijke beschikbare middelen wezenlijk te veranderen zal menig MKB-ondernemer best jaloers maken. Want zij ervaren vaak dat het onder normale omstandigheden niet mogelijk is om in korte tijd de concurrentiekracht wezenlijk te veranderen. Terwijl dat soms wel heel wenselijk is. Er zijn zelfs gevallen te noemen waarbij hetzelfde gekozen parlement die verandering onmogelijk maakt. Denk maar eens aan belemmerende wetgeving, bezuinigingen in het onderwijs of het niet stimuleren van innovaties. Ik kan mij voorstellen dat het lijkt alsof de MKB-ondernemer zelf weinig keuzes heeft om de concurrentiekracht van de onderneming te veranderen. ‘Lijkt’,… want in mijn ogen is niets minder waar. Ook hierin heeft de ondernemer wel wat te kiezen.

Oogsten en investeren

De concurrentiekracht van een onderneming wordt bepaald door de zogenaamde kerncompetenties. Deze bestaan uit de eigen, specifieke beschikbare middelen en bekwaamheden, ofwel het onderscheidend vermogen. Dit onderscheidend vermogen is nooit in beton gegoten. Het is zelfs mijn ervaring dat deze in de loop van de tijd aan wijzigingen onderhevig is. Externe omstandigheden zoals bijvoorbeeld politieke besluiten hebben hier invloed op. Door regelmatig een goede analyse te maken van de actuele strategische kerncompetenties van de onderneming, krijgt de ondernemer inzicht in de mogelijkheden om onderscheidend te zijn en blijven op (middel)lange termijn. Het is vervolgens een kwestie van “oogsten en investeren”. Ik adviseer om verder te investeren in de strategische essentiële kerncompetenties die bijdragen aan het (weer) verbeteren van het onderscheidend vermogen. Want in sommige gevallen levert dit zelfs geheel nieuwe verdienmogelijkheden op. Voor de onderdelen die al voldoende bijdragen aan het onderscheidend vermogen heeft het vaak geen zin om er verder in te investeren. Hiervoor is het goed om maatregelen te treffen zodat deze blijvend bijdragen aan positieve kasstromen. Deze onderdelen moeten als het ware geoogst worden. Deze kasstromen worden onder andere gebruikt om te investeren. Het gevolg is dat door deze keuzes uw concurrentiekracht sterk verbeterd is. Dit kan zelfs in een zeer kort tijdsbestek.

Wil jij ook je concurrentiekracht in eigen hand houden en niet overgeleverd zijn aan politieke keuzes, heb je vragen over jouw bedrijfsstrategie of heb je behoefte aan overleg of advies, neem dan vrijblijvend contact op met Marcel Doeve, adviseur strategie en ondernemerschap (06-21993163 of marcel@doevemkbadvies.nl).

Deze column is eerder gepubliceerd op de website van mth.