Past jouw auto bij jouw onderneming?

Het zal je als rechtgeaarde politieagent maar overkomen; dat je in een “split second”, puur op basis van intuïtie en eerste indruk (of vooringenomenheid) moet bepalen of je een rapper staande houdt of door laat rijden. Ik geef het je te doen. Maar misschien vond hij het ook wel een bijzondere auto om eens goed te bekijken…. en was het een mooie bijkomstigheid dat deze elektrisch aangedreven auto wél past bij het professionele profiel van een succesvolle rapper. Je zou denken dat je het als strategieadviseur MKB vaak veel makkelijker hebt. Vanuit de fiscalist, accountant of business controller beschik je over voldoende financiële informatie om de MKB ondernemer te ondersteunen bij het nemen van een strategische beslissing. Toch? Niets is minder waar!

Profilering van de ondernemer

Hoewel ik niet vaak vooringenomen ben, moet ik bekennen dat ik bij het uitoefenen van mijn passie als strategieadviseur MKB, toch wel eens ‘profilering’ moet toepassen op ondernemers. Natuurlijk gaat het dan niet om het type auto waarin de ondernemer rijdt, laat staan om zijn of haar etnische achtergrond. Dat is niet zo boeiend want ik heb nog nooit meegemaakt dat de auto van de ondernemer, de onderneming uniek maakt. Wat ik wel zoek is het onderscheidend vermogen van de ondernemer. Want binnen een MKB onderneming is het namelijk vaak de ondernemer die een belangrijk en uniek stempel drukt op het onderscheidend vermogen. Daarmee is hij/zij een belangrijk strategisch middel van de onderneming voor concurrentievoordelen op langere termijn.

Ondernemers-DNA

Op basis van het typisch gedrag van de ondernemer, het ‘ondernemers-DNA’, probeer ik te bepalen in welke mate de onderneming succesvol kan zijn. Zo zijn er ondernemers die zich uitsluitend ten doel stellen om inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis te ondernemen. Met hun managementvaardigheden zijn zij prima in staat om de onderneming te beheren en weloverwogen beslissingen nemen. Met een diepgaande financiële analyse krijg ik vaak al veel elementen van hun onderscheidend vermogen boven tafel. Andere ondernemers zijn in staat om een nieuw idee of uitvinding om te zetten in een onderneming. Zij hebben de kwaliteit om vanuit hun eigen visie en onvoorwaardelijke drive om te slagen, klanten te bedienen en zo de onderneming als geheel verder te brengen. Deze visie is meestal niet tastbaar en beheersbaar in financiële termen en over een trackrecord beschikken ze ook niet. Het is dus lastig om voor deze onderneming het onderscheidend vermogen te bepalen om daarmee voor langere tijd concurrentievoordelen te realiseren. Hiervoor is vaak een verdergaande analyse van de strategische bekwaamheden nodig.

Wat is jouw onderscheidend vermogen

En zo zijn er nog meer DNA-profielen voor ondernemers en is het bij elke casus weer “profileren”. En net als voor de eerdergenoemde agent geldt ook voor mij, dat ik ongeacht mijn voorkennis toch elke keer verrast wordt door wat ik tegenkom. In mijn geval gaat het dan niet om de auto, maar om datgene waarmee de ondernemer zich werkelijk onderscheidt! Waar zit het onderscheidend vermogen voor jouw onderneming?

Als strategieadviseur MKB help ik jou graag om jouw onderscheidend vermogen voor jouw onderneming tastbaar te maken. Bel mij op 06 219 931 63. Dan kijken wij achteraf wel of ik jou juist geprofileerd heb.

Deze column is eerder gepubliceerd op de website van mth.