Lean Startup, een andere aanpak door ondernemers!

De tijden van forse economische groei liggen ver achter ons en het is niet de verwachting dat die zich binnenkort weer voordoen. Hierdoor beseffen veel ondernemers dat groei van de onderneming niet meer vanzelfsprekend is en zijn ze op “expeditie” om de veranderingen in economische en sociale verhoudingen te overleven. Deze (hernieuwde) zoektocht naar groeimogelijkheden blijkt uit diverse recente strategiesessies en gesprekken met MKB-ondernemers en ik zie het als een positief effect van de voorbije crisis.

De traditionele planmatige aanpak

Regelmatig stellen ondernemers de vraag of er nog wel een langetermijnstrategie te maken is in dit tijdperk dat sterk in beweging is. Zij houden vaak nog vast aan de traditionele aanpak van strategievorming; het (her)schrijven van businessplannen, deze presenteren aan investeerders en banken en op basis daarvan producten op de markt introduceren en verkopen. Deze manier van planmatig ondernemen is vaak met de paplepel ingegoten en hiermee is in het verleden ook groei gerealiseerd. Maar om in de huidige tijd te groeien is het lef nodig om de schijnzekerheid van controle en planning los te laten.

De noodzaak van een andere aanpak!

De moderne ondernemer moet ‘out of the box’ kunnen denken om mee te kunnen bewegen met de veranderingen in de economie en maatschappij. Ook snel en adequaat inspelen op nieuwe omstandigheden (responsiviteit) is een belangrijke nieuwe ondernemersvaardigheid. Dit vraagt om een andere vorm van waarnemen en bewustzijn om met een frisse blik te kunnen zien wat er nodig is. Uw ondernemingstrategie wordt hierdoor steeds meer geboren in de realiteit gedurende uw expeditie. Er is sprake van een andere aanpak die het ondernemen minder risicovol maakt, tegelijk kosten reduceert en innoveert; de ‘Lean Startup’.

Wat is Lean Startup

Lean Startup is een aanpak waarin een aantal leerpunten uit het verleden zijn verwerkt, zoals het feit dat businessplannen zelden het eerste contact met de klanten overleven en dat niemand voor een 5 jarenplan alle onbekende variabelen kan voorspellen. Lean Startup gaat daarom uit van de volgende principes:

  • door middel van onbeproefde hypotheses of aannames aangeven hoe het bedrijf waarde creëert voor zichzelf en voor haar klanten (Business Model Canvas-model)
  • experimenteren en klantenfeedback gebruiken om het product aan te passen, opnieuw te testen, het ontwerp bij te stellen, het product weer te toetsen (‘get out of the building’) in plaats van intuïtie
  • kort cyclisch bedenken, uitproberen en bijstellen (agile development) in plaats van het van tevoren helemaal uitdenken van het ontwerp.

Het moderne ondernemen wordt dus een cyclisch proces waarin grote en kleine aanpassingen worden gedaan. De klant staat centraal en treedt sturend op. Niet plannen, maar doen.

Op naar een succesvolle expeditie! Doeve MKB-advies reist graag met jou mee!

Heb je vragen over jouw bedrijfsstrategie of heb je behoefte aan overleg of advies, neem dan vrijblijvend contact op met Marcel Doeve, adviseur strategie & ondernemerschap (06-21993163 of marcel@doevemkbadvies.nl).

Deze column is eerder gepubliceerd op de website van mth.