2016, weer een gewoon jaar?

Just another year

Het is nog maar een paar dagen geleden dat wij John Lennon hoorden zingen; “.. another year over, a new one just begun”…. Een nieuw jaar is begonnen en het is weer tijd om de boekjaren af te sluiten. Soms bekruipt mij het gevoel dat veel ondernemers (te)veel waarde hechten aan het stelsel van te onderscheiden (boek)jaren. De (jaar)winst wordt bepaald en we beginnen het ondernemingsjaar weer op nul. De onderneming kabbelt rustig voort, blijft wat het in 2015 (en vaak ook in de jaren daarvoor) al was en de toekomstplannen baseren wij op de zekerheden van hetgeen we achter ons hebben gelaten. Hoezo een nieuw jaar met nieuwe kansen? Gewoon weer een nieuw jaar! Herkenbaar….?

Somberheid

Op zich is deze (enigszins passieve) houding in de huidige tijd wel verklaarbaar. Volgens een eind 2015 gepubliceerd onderzoek, staan deze ondernemers hierin niet alleen. Hoewel Nederland internationaal gezien een sterke economie heeft en tot de meest welvarende economieën van de wereld behoort, blijken toch veel landgenoten somberder over de toekomst te zijn dan andere Europeanen. Dit sombere toekomstbeeld wordt veroorzaakt doordat de onzekerheid op allerlei terreinen, de komende jaren zal toenemen. Het ligt dan voor de hand om terug te willen vallen op de zekerheden verkregen met de kennis en ervaringen uit voorgaande jaren. En met alle omringende onzekerheden vinden veel ondernemers het lastig om de ondernemingsstrategie eens tegen het licht te houden.

Nieuwe economische revolutie

Toch is het mijn overtuiging dat het voor ondernemend Nederland juist nù van belang is om zichzelf opnieuw uit te vinden. Tenminste, als u wilt dat uw onderneming ook in de nabije toekomst blijft bestaan. Wij bevinden ons namelijk middenin een verandering van onze economie en gaan een nieuwe fase in; ‘Economie 4.0’. Om te overleven zult u de kansen die de nieuwe (digitale) economie biedt, moeten benutten. En deze nieuwe economie biedt meer kansen dan bedreigingen! Geen plaats dus voor somberheid!

Trends 2016

Deze nieuwe industriële revolutie levert nieuwe ontwikkelingen die de wereldeconomie in sneltreintempo verandert. Door deze veranderingen wordt de levensduur van business- en verdienmodellen van bedrijven steeds korter en het dwingt ondernemers tot essentiële aanpassingen van het verdienmodel. Maar deze veranderingen bieden ook kansen om innovatief te zijn, als u maar tijdig de oorzaken van nieuwe ontwikkelingen signaleert en de kansen die dit biedt toepast. Internet speelt hierbij een belangrijke rol want de veranderingen in ‘Economie 4.0’ zijn namelijk ontstaan door, of groot geworden door internet. Belangrijke ontwikkelingen die volgens de technologietrends 2016 op stapel staan, zijn:

  • The internet of Things (IoT)
  • Virtual Reality
  • Robotisering en 3D printing

Wat doe jij?

Zijn deze toekomstige ontwikkelingen voor jou wel reden voor somberheid? Dan is het in ieder geval noodzaak om je bedrijfsstrategie eens goed tegen het licht te houden. Heb je al in beeld welke veranderingen jouw onderneming kansen gaat bieden? Dan ligt de wereld voor je open!
Ik wens je een succesvol nieuw jaar: “Let’s hope it’s a good one, without any fear (John Lennon)”.

Heb jij ook vragen over jouw bedrijfsstrategie of heb je behoefte aan overleg of advies, neem dan vrijblijvend contact op met Marcel Doeve, adviseur strategie & ondernemerschap (06-21993163 of marcel@doevemkbadvies.nl).

Deze column is eerder gepubliceerd op de website van mth.