Bepaal je eigen strategie!

Herken je dat van jezelf, dat je met enige jaloezie naar de prestaties van jouw grootste concurrenten kijkt? Of het jouw strategie nu is om door middel van klantpartnerschap, met productleiderschap of op basis prijs de concurrentiestrijd aan te gaan, het kijken naar andermans succes maakt je blind voor jouw eigen succeskansen.

Succes is geen toeval!

De Braziliaanse oud-voetballer Pelé heeft ooit eens gezegd: ”Succes is geen toeval. Het is hard werken, doorzetten, leren, investeren en vooral houden van wat je doet”. Een wijsheid die ongetwijfeld opgaat in de voetbalwereld. Tijdens mijn gesprekken met ondernemers over hun ondernemingstrategie leen ik deze wijsheid van Pelé ook graag. Ik moet daarbij wel eerlijk bekennen dat het gedeeltelijk het zakelijk succes van menig ondernemer verklaart. Zonder de uitspraak van de beroemde ex-voetballer in kracht te willen inboeten, is een belangrijke voorwaarde voor zakelijk succes: het vasthouden aan een ondernemingstrategie gebaseerd op de eigen kracht. Veel ondernemers gaan te snel voorbij aan wat zij zelf in huis hebben. Het bepalen van een lange termijn strategie voor je onderneming gebaseerd op de successen van de concurrentie is “een gemiste kans voor open doel”. Ervaring leert dat een dergelijke ondernemingstrategie in geen enkel geval “winnend” is, simpelweg omdat onvoldoende blijk geeft van het onderscheidend vermogen.

Onderscheidende middelen

Onderscheidende ondernemingen doen zichzelf niet tekort. Zij benutten hun ondernemingseigen onderdelen optimaal en weten daarmee concurrentievoordelen te realiseren. Zij onderzoeken hun eigen onderneming op sterkten en zwakten. Hun lange termijn strategie baseren zij op deze al binnen de onderneming aanwezige succesfactoren, hun eigen intern beschikbare sterke middelen. Daarmee benutten zijn hun kansen en gaan zij de bedreigingen voor de onderneming te lijf. Deze (sterke) middelen zijn vaak tastbaar en duidelijk, bijvoorbeeld inventaris, machinepark, locatie, sterke financiële positie. Vaak vergeten wordt dat deze middelen ook betrekking hebben op zaken die niet tastbaar zijn, zoals het hebben van goede naam in de branche, specifieke vaardigheden van het personeel, specialistische kennis in de onderneming, specifieke marketingaanpak, wijze van management of de samenstelling van het personeelsbestand.

Uw unieke kracht

Om de sterke middelen bepalend te laten zijn voor het realiseren van de concurrentievoordelen door de onderneming gedurende langere tijd, moeten zij vervolgens aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Waardevol zijn voor de onderneming: gebruik ervan leidt tot efficiencyverbetering en financiële bijdrage aan het realiseren van de doelen van de onderneming;
  • Zeldzaam/schaars zijn om ingezet te kunnen worden omdat zij op voorhand niet beschikbaar voor iedere concurrent in de markt zijn;
  • Uit kostenoverwegingen niet eenvoudig imiteerbaar zijn door anderen;
  • Organisatiespecifiek en niet te vervangen zijn omdat zij sterk verbonden zijn aan de organisatie(structuur en -cultuur).

Ook in jouw onderneming zijn unieke krachten beschikbaar. Haal daarom uit jouw eigen onderneming wat er al inzit! Investeer in deze middelen en oogst hierdoor jouw concurrentievoordelen gedurende lange tijd.

Weet jij waarmee je onderscheidend bent en komen jouw afnemers daarom bij jou en niet bij jouw concurrent? Heb je jouw ondernemingstrategie ook hierop bepaald? Wat zal jouw concurrentie jaloers op je zijn!

Heb je ook vragen over jouw ondernemingstrategie of heb je behoefte aan overleg of advies, neem dan vrijblijvend contact op met Marcel Doeve, adviseur strategie & ondernemerschap (06-21993163 of marcel@doevemkbadvies.nl). Onze specifieke aanpak richt zich op de onderscheidende onderdelen van jouw onderneming. Wij ondersteunen jou bij het opstellen en implementeren van ondernemingsstrategieën om daarmee concurrentievoordeel en duurzame continuïteit van jouw ondernemingen te realiseren. Dit is één van onze unieke krachten!

Deze column is eerder gepubliceerd op de website van mth.